Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Mentoruddannelsen

Opgave: At hjælpe mentee til at blive fastholdt på arbejdsmarkedet.

Flere undersøgelser viser, at mentoring er den absolut bedste form for støtte til at kunne udvikle sin karriere, samt for sårbare personer at blive fastholdt i uddannelse, få fodfæste på arbejdsmarkedet eller hjælp til at kunne mestre sit privatliv. Kvalificeret mentoring vel at bemærke! Det er afgørende at mentorerne bliver klædt godt på til opgaven.

Mentors fokusområder:

 • Rollemodel
 • Guide/instruktør til arbejdspladskulturen og arbejdsmarkedet generelt.
 • Hvordan gør man her?
 • Hvad er målet?
 • Hvordan når jeg målet?
 • Hvor kan jeg finde ressourcerne?
 • Mentor er repræsentant for virksomhedens værdier, er kulturbærer, og motivator.
 • Viden om kompetenceafklaring og udvikling af manglende arbejdsmarkedsrettede sociale, personlige, sproglige og faglige kompetencer
 • Være en respekteret medarbejder, der kan skabe rum og plads trods mentees begrænsninger.
 • Skabe rum for mangfoldighed, være brobygger mellem mentee og kollegerne.
 • Evne til at skabe "den gode historie" om sin mentee.
 • God kommunikator
 • Rummelig
 • At kunne rose og anerkende mentee for selv små succeser.
 • Fokus på fastholdelse.
 • Viden om grænser.
 • Anerkendelse.
 • Repræsentant for virksomhedens værdier og kulturbærer.
 • Kendskab til mentorrollens muligheder og begrænsninger.