Viser resultat 1- af

Vis flere resultater

Overvejer din virksomhed en praktik?

Praktikant rejsen før, under og efter...

 

 

 

FØR - Hvilke overvejelser skal vi gøre os og hvad er rart at vide?

 

En praktikant er et menneske, der af den ene eller anden grund, har brug for at komme i en ulønnet periode ved en virksomhed.

En praktikant er en ekstra...

 • De må ikke regnes ind i en vagtplan
 • De arbejder ikke på samme vilkår som en ansat
 • De må ikke stå alene.

Husk at spørge jeres medarbejdere om de har lyst til det - ellers kan det blive en kedelig oplevelse for både leder, ansatte og det menneske der er i praktik.

Har vi ressourcerne?

 • Nogle praktikanter har ikke rigtig brug for megen ekstra opmærksomhed. Det kan være de bare skal afprøve faget (måske forud for uddannelse), er i slut fasen og tæt på at være klar til at arbejde på ordinære vilkår, eller noget helt andet.
 • Men det kan også være mennesker med massive komplekse problemstillinger og skånehensyn. Det er vigtigt at i er bevidste om hvad i har og ikke har overskuddet til. Nogen kan fx ikke sige ja til en med psykisk sygdom, mens andre fint kan, men måske ikke kan sige ja til en tidligere kriminel.
 • Hvis der er tale om et menneske der kræver ekstraordinær meget af en medarbejder, kan virksomheden blive kompenseret for den tid medarbejderen bruger- en såkaldt virksomhedsmentor.
 • Billund kommune tilbyder også mentoruddannelser til virksomheder der tager komplekse borgere.

En praktik laves som oftest på et sted mellem 4 og 13 uger.

 • En praktik kan altid, hvis man bliver glad for borgeren laves om til elevplads, småjob (få lønnede timer ved siden af praktikken- også kaldt en hybrid praktik), løntilskud m.v.

 

UNDER - Hvad sker der så nu?

Hvis I siger ja til en praktikant, vil der blive aftalt et fælles møde hvor jobkonsulent og borger kommer ud til jer. Her aftales opstartsdato, andre aftaler og de praktiske ting laves (underskrift på praktik).

 • Der er opfølgning ca. en gang hver 4 uge efter aftale med jer.
 • Hvis der er behov for det tilknyttes en ergoterapeut, så der kan blive sat hjælpemidler op. Dette står Billund kommune for. Det kan fx være en special stol, eller tastatur m.m.

Jobkonsulenten er altid til rådighed for jer.

 • I alle forløb vil jobkonsulenten på et tidspunkt fortælle om mulighederne for løntilskud, deltidsjob/småjob etc. Dette er fordi at vi grundlæggende set mener at alle kan noget, og alle undersøgelser peger på at laver man ordinære timer- selv få, har det en gavnlig effekt for borgeren.
 • Vi laver løbende vurdering af praktikforløbet, og der bliver udarbejdet beskrivelser.

 

EFTER - Efter praktikken

Der vil altid blive lavet en afsluttende praktiksamtale for at afrunde det gode sammenarbejde, og give borgeren mulighed for at sige pænt farvel.

Der laves en beskrivelse af praktikken til borgers sag, og borger kan nu være klar til:

 • Et ordinært arbejde eller uddannelsesforløb
 • Et arbejde på nedsat tid
 • Et nyt praktikforløb i en anden virksomhed
 • Måske er der opstået andre ting i borgerens liv, som betyder at der er behov for en pause.

I vil få en besked skriftligt om at forløbet afsluttes.